Erdős Virág: Édes Hazám

édes hazám hadd ülök az öledbe
minden búmat-bánatomat feledve
sose hagyj el mindörökre velem légy
mit számít hogy nem vagyok még tizennégy
bóklászom a vadregényes tájaidon
nem ütközöm meg a titkos vágyaidon
és ha egy kis szeretetet kiharcolok
azon se kell paráznod hogy befalcolok
szívem minden melegével leszoplak
az okosok úgyis mindent beszopnak
ugyan minek futnék meg hát hova is
magyar vagyok mégha félig roma is
igény szerint kiköpöm vagy lenyelem
mégse ingyen pusztítom a kenyerem
ünnepnapon csoki ropi kóla
Édes Hazám gondoskodik róla
nem izgat föl engem már az isi se
szaladgáljon oda csak a pisise
nincsen annál alaposabb honismeret
mint amit a magam bőrén megismerek
házunk előtt folyik el a kanális
akkor szép a szerelem ha anális
felkínálom minden rejtett zugomat
ráadásul legkisebbik hugomat
önként vagyok veled naná dalolva
még ha nem is járunk össze-karolva
nincsen ebben semmi extra áldozat
mindig van egy eggyel durvább változat
kiülök a Duna-Tisza közére
kivezérel az én szívem vezére
bár ne lenne rajtam ez az émelygés
üzletszerűbben menne a kéjelgés
nem kell tőlem féltened a tárcádat
tessék itt van mutatom a bárcámat
tiszta vagyok mint a vízbefulladás
bár van egy kis kismedence-gyulladás
Édes Hazám legkedvesebb kliensem
szép vagy jó vagy másnak nem jut ilyen sem
áhitattal suttogom a neved is
csókolom ha el-eljár a kezed is
ha megnövök – úgy kell nekem – eladnak
rám se néznek inkább tovább haladnak
akad másik az ilyenek helyébe
némi ellenszolgáltatás fejébe’
dongó darázs dolgozik a virágon
nincsen ennél klasszabb hely a világon
ha vigyázok nem is nagyon ér baj
vagy a rendőr visz el vagy a vérbaj
Édes Hazám hadd legyek a himnuszod
hadd fényezzem tovább fényes nimbuszod
amennyire csak a szitu engedi
szeretném a dicsőséged zengeni